Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Administratieve info


Krinkels nv - maatschappelijke zetel

Adres

Krinkels nv
Auguste Reyers Laan 80, B-1030 Brussel
T. +32 2 425 31 77 - info(at)krinkels.be

RPR

Brussel

Btw-nummer

BE 0821.547.933

Bankrelaties

Bank IBAN-nummer BIC-code
BNP Paribas Fortis BE36 2930 1108 0081 GEBABEBB
ING BE51 3101 8295 9062 BBRUBEBB
KBC BE72 4324 0160 6116 KREDBEBB

Krinkels Greencare nv - maatschappelijke zetel

Adres

Krinkels Greencare nv
Auguste Reyers Laan 80, B-1030 Brussel
T. +32 2 425 31 77 - info.greencare(at)krinkels.be

Btw-nummer

BE 0457.071.225

Bankrelaties

Bank IBAN-nummer BIC-code
KBC BE79 4190 1230 0133 KREDBEBB